Anul 2015

Centralizarea datelor rezultate din observare a astronomică a Soarelui în cursul anului 2015.

Include datele rezultate din 73 de observații solare personale. După prelucrare zilnică și lunară, datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSO, numerele 1 – 6/2015, volumul 71.


Iunie

Centralizarea și analiza datelor rezultate din activitatea de observare a Soarelui pe luna iunie a anului 2015.

În analiză sunt incluse și datele rezultate din cele 4 observații solare personale. Datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSO, numărul 6/2015, volumul 71, p. 4.

În luna iunie 2015, activitatea solară a înregistrat o evoluție în continuare ascendentă, comparativ cu cea înregistrată în luna anterioară. Din observațiile personale, a rezultat că valoarea medie a numărului activității solare R a fost de 127,75 (+21%), numărul mediu de pete solare înregistrate a fost de 55,25 (+32%) iar numărul mediu de grupuri de pete solare a fost de 7,3 (+14%). Trebuie totuși precizat faptul că numărul foarte mic de observații are o mare influență asupra acestor rezultate. Pe parcursul lunii, activitatea solară a înregistrat o evoluție  ascendentă în prima parte, cu un maxim atins la mijlocul primei jumătăți a acesteia, urmată de o scădere constantă, accentuată în a doua jumătate și o revenire ușoară în ultimele zile ale lunii.

Activitatea eruptivă a Soarelui în luna iunie 2015, pe baza datelor culese de GEOS-15 (sursa: AAVSO).

În ceea ce privește activitatea eruptivă a Soarelui, aceasta a fost doar puțin mai intensă în luna iunie 2015 comparativ cu luna mai 2015 dar foarte diferită ca distribuție a tipurilor de erupții înregistrate. Au predominat erupțiile de clasă C iar numărul celor de clasă M a fost mai ridicat. Satelitul GEOS-15 a înregistrat 181 de erupții solare dintre care una de clasă X, 12 de clasă M, 138 de clasă C și 31 de clasă B. Se observă că prezența erupțiilor de clasă coincide cu zilele de activitate solară mai intensă, raportat la distribuția formațiunilor solare fotosferice (pete).

Distribuția petelor, grupurilor de pete și a activității solare pe emisfere, în luna iunie 2015 (sursa: AAVSO).

Distribuția petelor solare și a grupurilor de pete solare pe emisfere, arată că activitatea solară a fost constant mai intensă în emisfera nordică, valoarea medie a numărului de grupuri constant superioară celei înregistrate în emisfera sudică, la fel ca și activitatea solară care s-a menținut constant superioară, cu excepția zilelor de 14 – 16 iunie când s-a înregistrat o scădere bruscă. Activitatea solară în emisfera sudică, deși inferioară cele din emisfera nordică, a avut în schimb o evoluție mai constantă până în ultima săptămână a lunii când a scăzut dramatic, determinând și scăderea activității solare pe ansamblu.

Activitate care, ca valoare a numărului R, a crescut în luna iunie 2015 într-un ritm mai ridicat decât cel lunii anterioare, ajungând la nivelul celei înregistrate în luna iulie 2014. Această evoluție, care deși apare ca foarte asemănătoare cu aceea din lunile similare ale anilor trecuți, la nivel de tendință este totuși diferită, fiind una descendentă, ceea ce indică mai curând o încetinire a unui ritm descendent, în cadrul unei tendințe generale de scădere a activității solare.

Această evoluție generală este indicată și de felul în care evoluează numărul de grupuri de pete solare care deși cu o tendință de evoluție oarecum pozitivă, nu mai ajunge la valorile înregistrate în lunile similare ale anilor 2013 și 2014. Situație care pare să indice în continuare că maximul activității solare a fost depășit.


Mai

Centralizarea și analiza datelor rezultate din activitatea de observare a Soarelui pe luna mai a anului 2015.

Sunt incluse datele rezultate din cele 16 observații solare personale. Datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSO, numărul 5/2015, volumul 71, p. 4.

În luna mai 2015, activitatea solară a înregistrat o evoluție în continuare ascendentă, comparativ cu cea înregistrată în luna aprilie 2015. Din observațiile personale, a rezultat că valoarea medie a numărului activității solare R a fost de 105,75 (+21%), în timp ce numărul mediu de pete solare înregistrate a fost de 42 (+16%) iar numărul mediu de grupuri de pete slare a fost de 6,4 (+25%). Pe parcursul lunii, activitatea solară a înregistrat o evoluție  ascendentă în prima parte, cu un maxim atins la mijlocul lunii, urmată de o scădere în a doua jumătate, cu o evoluție ușor fluctuantă.

Activitatea eruptivă a Soarelui în luna mai 2015, pe baza datelor culese de GEOS-15 (sursa: AAVSO).

În ceea ce privește activitatea eruptivă a Soarelui, aceasta a fost mai intensă comparativ cu luna anterioară, datorită numărului mult mai mare de erupții de clasă B, deși numărul celor de clasă M a fost mai scăzut. Astfel, satelitul GEOS-15 a înregistrat 157 de erupții solare dintre care una de clasă X, 5 de clasă M, 110 de clasă C și 41 de clasă B.

Distribuția petelor, grupurilor de pete și a activității solare pe emisfere, în luna mai 2015 (sursa: AAVSO).

Distribuția petelor solare și a grupurilor de pete solare pe emisfere, arată că activitatea solară a fost doar puțin mai intensă în emisfera nordică, unde deși valoarea medie a numărului de grupuri a fost de 2,8, față de cea de 3,6 înregistrată în emisfera sudică, activitatea solară a fost mult mai intensă în prima parte a lunii. Activitatea solară în emisfera sudică s-a menținut în schimb la un nivel mai constant și superior celei din emisfera nordică în a doua parte a lunii.

Pe ansamblu, activitatea solară, ca valoare a numărului activității solare R, a crescut într-un ritm mai scăzut decât cel lunii anterioare, ajungând la nivelul celei înregistrate în luna februarie curent și august 2013. Această evoluție, deși la nivel de tendință nu reprezintă încă una ascendentă, pare a fi o nouă revenire la creștere însă probabil la un nivel ceva mai scăzut decât situațiile similare anterioare. De aceea apreciem că se menține probabilitatea ca activitatea solară să fie la momentul în care evoluează treptat spre panta descendentă specifică finalului de perioadă de maxim.

Această posibilitate este indicată de felul în care evoluează numărul de grupuri de pete solare care deși în revenire pozitivă, nu mai ajunge la valorile înregistrate în lunile mai ale anilor 2013 și 2014. Situație care pare să indice în continuare că maximul activității solare a fost depășit.


Aprilie

Centralizarea și analiza datelor rezultate din activitatea de observare a Soarelui pe luna aprilie a anului 2015.

Sunt incluse datele rezultate din cele 16 observații solare personale. Datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSO, numărul 4/2015, volumul 71, p. 4.

În luna aprilie 2015, activitatea solară a înregistrat o evoluție net ascendentă, comparativ cea înregistrată în luna martie. Din observațiile personale, a rezultat că valoarea medie a numărului activității solare R a fost de 87,5 (+78%), numărul mediu de pete solare înregistrate a fost de 36,25 (o creștere de 1,2 ori) în timp ce numărul mediu de grupuri de pete slare a fost de 5,13 (+60%). Pe parcursul lunii, activitatea solară a înregistrat o evoluție constant ascendentă în prima parte, cu un maxim atins la începutul celei de a doua jumătăți, urmată de o scădere ușoară spre finalul lunii, caracterizat de o evoluție ușor fluctuantă, la valori însă ridicate față de începutul acesteia.

Activitatea eruptivă a Soarelui, pe baza datelor culese de GEOS-15 (sursa: AAVSO).

În ceea ce privește activitatea eruptivă a Soarelui, în ciuda valorilor medii în creștere ale indicatorilor de activitate, aceasta a fost mult mai puțin intensă față de luna anterioară, cu valori mai scăzute pentru toate tipurile de erupții. Astfel, satelitul GEOS-15 a înregistrat 147 de erupții solare dintre care 10 de clasă M, 108 de clasă C și 29 de clasă B. Se remarcă absența erupțiilor energetice de clasă X.

Distribuția petelor, grupurilor de pete și a activității solare pe emisfere (sursa: AAVSO).

Distribuția petelor solare și a grupurilor de pete solare pe emisfere, arată că activitatea solară s-a concentrat cu precădere în emisfera nordică unde s-a înregistrat o valoare medie a numărului de grupuri de 3,5, față de cea de 1,6 înregistrată în emisfera sudică. Ca urmare și activitatea solară înregistrată în emisfera nordică, unde numărul activității solare a avut o valoare medie de 45, a fost superioară celei din emisfera sudică a Soarelui, unde valoarea medie a numărului activității solare a fost de 24.

Pe ansamblu, activitatea solară, ca valoare a numărului activității solare R, a înregistrat un salt pozitiv, similar cu cel înregistrat în luna aprilie 2013, dar nu la fel de intens ca revenirea de la finalul aceluiași an. Această evoluție a activității solare, coroborată cu cea curentă (luna mai) pare să confirme faptul că scăderea din ultimele luni a fost o încetinire a ritmului ascendent al activității solare. În același timp însă, chiar dacă ritmul ascendent se va mai menține pentru o scurtă perioadă, există posibilitatea ca activitatea solară să fie la momentul în care evoluează treptat spre panta descendentă specifică finalului de perioadă de maxim.

Această posibilitate este indicată de felul în care evoluează numărul de grupuri de pete solare care deși în revenire pozitivă, nu mai ajunge la valorile înregistrate în lunile aprilie ale anilor 2013 și 2014. Situație care pare să indice că totuși, maximul activității solare a fost depășit.


Martie

Centralizarea și analiza datelor rezultate din activitatea de observare a Soarelui pe luna martie a anului 2015.

Sunt incluse datele rezultate din cele 19 observații solare personale. Datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSOnumărul 3/2015, volumul 71, p. 5.

În luna martie, activitatea solară și-a încetinit ritmul de scădere, comparativ cel înregistrat în luna februarie. Valoarea medie a numărului activității solare R a fost de 49 (-8%), numărul mediu de pete solare înregistrate a fost de 16,37 (-18%) în timp ce numărul mediu de grupuri de pete slare a fost de 3,26 (-21%). Pe parcursul lunii, activitatea solară a înregistrat o evoluție fluctuantă cu scăderi în prima și a doua parte a lunii, o revenire ușoară la mijlocul lunii și revenire mai viguroasă dar scurtă la finalul acesteia. Perioada s-a încheiat pe o evoluție descendentă.

În ceea ce privește activitatea eruptivă a Soarelui, în ciuda valorilor medii scăzute ale indicatorilor de activitate, aceasta a fost una intensă, cu valori net superioare celor înregistrate în luna februarie. Astfel, satelitul GEOS-15 a înregistrat 248 de erupții solare: una de clasă X, 25 de clasă M, 185 de clasă C și 37 de clasă B.

Activitatea eruptivă a Soarelui, pe baza datelor culese de GEOS-15 (via AAVSO).

Pe ansamblu, o activitate solară în continare slabă (și foarte slabă în a doua parte a lunii), practic la nivelul celei înregistrate în luna septembrie a anului 2013, ca valoare a numărului activității solare R. Totuși, este încă dificil să se afirme că activitatea solară se îndreaptă cu certitudine spre valorile specifice etapei de minim a ciclului solar.

Aceasta deoarece, în continuare, evoluția numărului de grupuri de pete solare pare să susțină încă imaginea unei încetiniri a ritmului de creștere a activității solare înregistrat încă din anul 2011, fără a se putea afirma că activitatea scăzută din ultimele luni marchează o trecere la un ritm descendent. Această situație pare a fi susținută și de felul în care s-a manifestat activitatea eruptivă a Soarelui.


Februarie

Centralizarea și analiza datelor rezultate din activitatea de observare a Soarelui pe luna februarie a anului 2015.

Sunt incluse datele rezultate din cele 12 observații solare personale. Datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSOnumărul 2/2015, volumul 71, p. 4.

În luna februarie, activitatea solară a înregistrat o scădere abruptă care pare să confirme tendința de evoluție începută încă din lunile anterioare. Pe parcursul lunii activitatea solară a înregistrat o scădere constantă în prima jumătate a ei, urmată de o ușoară revenire spre final, dar la valori mai scăzute decât cele de la începutul lunii.

Pe ansamblu o activitate slabă (și foarte slabă la mijlocul lunii), revenită aproape de nivelul înregistrat în luna octombrie 2013, când a avut o evoluție asemănătoare și cu mult sub nivelul ridicat de activitate înregistrat în februarie 2014.

Totuși, evoluția numărului de grupuri de pete solare care a atins practic același nivel din octombrie 2013, nu pare să confirme deocamdată o tendință generală de scădere a activității solare ci mai degrabă o încetinire a ritmului de creștere a acesteia.


Ianuarie

Centralizarea datelor rezultate din activitatea de observare a Soarelui pe luna ianuarie a anului 2015.

01.2015_sun_header

Sunt incluse datele rezultate din cele 6 observații solare personale. Datele au fost încărcate și în bazele de date ale AAVSO și SOS-PTMA și se regăsesc în Jurnalul Solar AAVSO, numărul 1/2015, volumul 71, p. 5.

Graficele activității solare complete până la acest moment, după centralizarea datelor rezultate din cele 6  observații efectuate în ianuarie 2015, prezintă evoluția activității solare pe baza valorilor numărului R și a corelației dintre numărul de pete solare respectiv de grupuri de pete.

CAS-Observatii solare 012015-01 CAS-Observatii solare 012015-02

Activitatea solară în luna ianuarie a avut o evoluție constantă în prima jumătate a lunii, urmată de o scădere bruscă în ziua de 17 urmată, cu o menținere la acest nivel scăzut până în data de 25 când a înregistrat o creștere bruscă la un nivel superior celui din prima parte a lunii. Se obsevă de asemenea că în timp ce numărul de grupuri de pete solare s-a menținut la o valoare apropiată de ce din lunile anului trecut, numărul de pete s-a corelat cu evoluția în scădere a activității solare.

Pe ansamblu, activitatea solară a revenit la nivelul înregistrat în cea mai mare parte a anului 2014, după creșterea substanțială înregistrată în vara trecută. Se mai poate remarca faptul că activitatea solară după ce anul trecut a avtu o evoluție cu tendință de creștere, ea pare să fi intrat într-o etapă de stagnare.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s